Ελληνικά προϊόντα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Welcome visitor you can log in or create an account

Κατηγορίες προϊόντων πυρασφάλειας

Πυρασφάλεια

Αποτελέσματα 1 - 15 από 15

Πίνακας πυρασφάλειας 2 ζωνών 24V

Περισσότερα

Οπτικός ανιχνευτής καπνού

Περισσότερα

Πλακέτα με relay για έξοδο κατάσβεσης ανά ζώνη για τους πίνακες FP-404, FP-412 & FP-424

Περισσότερα

Πίνακας πυρασφάλειας 3 ζωνών 24V με αυτόματη κατάσβεση από συγκεκριμένη ομάδα ζωνών.

Περισσότερα

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής καπνού

Περισσότερα

Πλακέτα με relay για έξοδο κατάσβεσης ή συναγερμού ανά ζώνη για τους πίνακες FP-404, FP-412 & FP-424

Περισσότερα

Πίνακας πυρασφάλειας 4 ζωνών 24V με αυτόματη κατάσβεση από συγκεκριμένη ομάδα ζωνών και 20 mA έξοδο ανά ζώνη.

Περισσότερα

Πλακέτα με relay για έξοδο κατάσβεσης με ρύθμιση καθυστέρησης ανά ζώνη για τους πίνακες FP-404, FP-412 & FP-424

Περισσότερα

Πίνακας πυρασφάλειας 4-12 ζωνών με αυτόματη κατάσβεση από συγκεκριμένη ομάδα ζωνών και 20 mA έξοδο ανά ζώνη. Επεκτείνεται από 4 σε 12 ζώνες με 2 πλακέτες FPZ-404

Περισσότερα

Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων 230 V ac

Περισσότερα

Πίνακας πυρασφάλειας 16-24 ζωνών με αυτόματη κατάσβεση από συγκεκριμένη ομάδα ζωνών και 20 mA έξοδο ανά ζώνη. Επεκτείνεται από 16 σε 24 ζώνες με 2 πλακέτες FPZ-404

Περισσότερα

Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων 12-24 V DC

Περισσότερα

Πλακέτα επέκτασης 4 ζωνών για τους πίνακες FP-412 & FP-424

Περισσότερα

Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων 12 V DC με Relay

Περισσότερα

Πλακέτα με Relay εξόδου ανά ζώνη για πίνακα FP-302

Περισσότερα