Ελληνικά προϊόντα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Welcome visitor you can log in or create an account

Πίνακες

Αποτελέσματα 1 - 10 από 10

Πίνακας πυρασφάλειας 2 ζωνών 24V

Περισσότερα

Πλακέτα με relay για έξοδο κατάσβεσης ανά ζώνη για τους πίνακες FP-404, FP-412 & FP-424

Περισσότερα

Πίνακας πυρασφάλειας 3 ζωνών 24V με αυτόματη κατάσβεση από συγκεκριμένη ομάδα ζωνών.

Περισσότερα

Πλακέτα με relay για έξοδο κατάσβεσης ή συναγερμού ανά ζώνη για τους πίνακες FP-404, FP-412 & FP-424

Περισσότερα

Πίνακας πυρασφάλειας 4 ζωνών 24V με αυτόματη κατάσβεση από συγκεκριμένη ομάδα ζωνών και 20 mA έξοδο ανά ζώνη.

Περισσότερα

Πλακέτα με relay για έξοδο κατάσβεσης με ρύθμιση καθυστέρησης ανά ζώνη για τους πίνακες FP-404, FP-412 & FP-424

Περισσότερα

Πίνακας πυρασφάλειας 4-12 ζωνών με αυτόματη κατάσβεση από συγκεκριμένη ομάδα ζωνών και 20 mA έξοδο ανά ζώνη. Επεκτείνεται από 4 σε 12 ζώνες με 2 πλακέτες FPZ-404

Περισσότερα

Πίνακας πυρασφάλειας 16-24 ζωνών με αυτόματη κατάσβεση από συγκεκριμένη ομάδα ζωνών και 20 mA έξοδο ανά ζώνη. Επεκτείνεται από 16 σε 24 ζώνες με 2 πλακέτες FPZ-404

Περισσότερα

Πλακέτα επέκτασης 4 ζωνών για τους πίνακες FP-412 & FP-424

Περισσότερα

Πλακέτα με Relay εξόδου ανά ζώνη για πίνακα FP-302

Περισσότερα